Shamil Abdurakhimov - Chris Daukaus

Shamil Abdurakhimov
Shamil
Abdurakhimov
 • Age
  42
 • Reach
  76 in 193 cm
 • Height
  75 in 191 cm
 • Leg reach
  41.5 in 105 cm
 • Last Weigh-In
  263 lbs 119 kg
⏰ In what time
Event start 8:05 PM ET 25.09.2021
🟢 Info Shamil Abdurakhimov
Age 42 | Reach 76 in | Height 75 in | Leg reach 41.5 in | Last Weigh-In 263 lbs
🔴 Info Chris Daukaus
Age 33 | Reach 76 in | Height 75 in | Leg reach 43 in | Last Weigh-In 205 lbs
Chris
Daukaus
 • Age
  33
 • Reach
  76 in 193 cm
 • Height
  75 in 191 cm
 • Leg reach
  43 in 109 cm
 • Last Weigh-In
  205 lbs 93 kg
Chris

Shamil Abdurakhimov

 • 20
  Wins
 • 8
  Loss
 • 0
  Draws
Abdurakhimov
vs
Daukaus
 • KO/TKO

  9

  11

 • Submission

  4

  0

 • Decisions

  7

  1

Chris Daukaus

 • 12
  Wins
 • 7
  Loss
 • 0
  Draws
Daukaus
vs
Abdurakhimov
 • KO/TKO

  11

  9

 • Submission

  0

  4

 • Decisions

  1

  7

Wins

 • KO/TKO

  9 (45%)

 • DEC

  7 (35%)

 • SUB

  4 (20%)

Loss

 • KO/TKO

  6 (75%)

 • DEC

  1 (13%)

 • SUB

  1 (12%)

Wins

 • KO/TKO

  11 (92%)

 • DEC

  1 (8%)

 • SUB

  0

Loss

 • KO/TKO

  6 (86%)

 • DEC

  0

 • SUB

  1 (14%)