DWCS 2022: Week 6

Viktoriya Dudakova

Viktoriya
Dudakova

VS

Maria
Silva

Maria Silva
DWCS 2022: Week 6
30.08.22
8:00 PM ET
Las Vegas, Nevada, USA
⏰ Event start time
The event will start at 8:00 PM ET 30.08.22
😎 Main Event
Viktoriya Dudakova vs Maria Silva

DWCS 2022: Week 6

Share