Naiza FC 59

Koshen Akanov

Koshen
Akanov

VS

Roman
Arakelyan

Roman Arakelyan
Naiza FC 59
26.04.24
8:00 AM ET
Almaty, Kazakhstan.

Naiza FC 59

Share

UFC
302
FreeBet Get
X