Anthony Johnson - Jose Augusto Azevedo

Anthony Johnson
Anthony
Johnson
 • Age
  37
 • Reach
  78 in 198 cm
 • Height
  74 in 188 cm
 • Leg reach
  44 in 112 cm
 • Last Weigh-In
  205 lbs 93 kg
⏰ In what time
Event start 10:00 PM ET 07.05.2021
🟢 Info Anthony Johnson
Age 37 | Reach 78 in | Height 74 in | Leg reach 44 in | Last Weigh-In 205 lbs
🔴 Info Jose Augusto Azevedo
Age 29 | Reach 72.8 in | Height 74.8 in | | Last Weigh-In 204.8 lbs
Jose
Augusto Azevedo
 • Age
  29
 • Reach
  72.8 in 185 cm
 • Height
  74.8 in 190 cm
 • Last Weigh-In
  204.8 lbs 93 kg
Jose

Anthony Johnson

 • 23
  Wins
 • 6
  Loss
 • 0
  Draws
 • KO/TKO

  17

  5

 • Submission

  0

  2

 • Decisions

  6

  0

Jose Augusto Azevedo

 • 7
  Wins
 • 3
  Loss
 • 0
  Draws
 • 1
  NC
 • KO/TKO

  5

  17

 • Submission

  2

  0

 • Decisions

  0

  6

Wins

 • KO/TKO

  17 (74%)

 • DEC

  6 (26%)

 • SUB

  0

Loss

 • KO/TKO

  1 (17%)

 • DEC

  0

 • SUB

  5 (83%)

Wins

 • KO/TKO

  5 (71%)

 • DEC

  0

 • SUB

  2 (29%)

Loss

 • KO/TKO

  1 (33%)

 • DEC

  0

 • SUB

  2 (67%)